ჩვენი კომპანია ისწრაფვის კლიენტებთან გახსნილი და გამჭვირვალე ურთიერთობებისკენ. სწორედ ამიტომ, ყოველი შეთავაზებული რიელტორული მომსახურებისთვის, ჩვენ შევიმუშავეთ სტანდარტული სატარიფო გეგმა.

  • 5 წლით გაქირავების შემთხვევაში – კომპანია იღებს 2 თვის საფასურს
  • 1 წლით გაქირავების შემთხვევაში – კომპანია იღებს 1 თვის საფასურს
  • 6 თვით გაქირავების შემთხვევაში – კომპანია იღებს ნახევარი თვის საფასურს
  • 1-5 თვით გაქირავების შემთხვევაში – კომპანია იღებს გაქირავებული თვეების ჯამურ 10%-ს
  • დღიურად გაქირავების შემთხვევაში – 20%